top of page
hudební skladatel Bedřich Smetana

„A ten cíl jest, dokázat, že my Čechové nejsme pouhými muzikanty výkonnými, jak nám ostatní národové přezdívají a jak říkají, že náš talent vězí pouze v prstech, ale ne v mozku; nýbrž že jsme tvůrčí silou obdařeni, ano, že máme i svou vlastní zvláštní hudbu. - Jak dalece jsem to až dosud provedl, o tom nerozhoduji já, nýbrž ostatní svět.“

Bedřich Smetana (1824-1884), jehož umělecký odkaz významně přesahuje pouhé hudební dědictví, je právem považován za zakladatele české národní hudby. Skladatel, který stál u zrodu významných kulturních spolků a institucí v druhé polovině 19. století, byl nejednou používán jako nástroj pro posílení národního cítění. Podstata jeho přínosu pro náš národ a českou moderní hudbu se časem z povědomí společnosti téměř vytratila a vztah k jeho osobnosti byl dlouho neobjasněný. Je nesporné, že jeho dílo sehrálo obrovskou úlohu nejen v českém hudebním životě, ale dávno přesáhlo hranice domácího prostředí. Je autorem významných děl operních a symfonických, neméně přispěl i v oblasti klavírní a komorní tvorby. Cyklus symfonických básní Má vlast i opera Prodaná nevěsta, jejichž zpěvné melodie lidé milují, tvoří dnes neodmyslitelnou součást evropské hudební kultury.

 

Umělecké začátky

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 jako syn sládka Františka Smetany v zámeckém pivovaru v Litomyšli do dobře zajištěné měšťanské rodiny. Díky svému hudebnímu nadání hrál od dětství na housle a na klavír. Poprvé veřejně vystoupil již v šesti letech, 4. října roku 1830, na Akademii litomyšlských filosofů. Hrál tehdy na klavír oblíbenou předehru k Auberově opeře Němá z Portici a obecenstvo tím oslnil. V chlapcově sedmi letech se rodina z Litomyšle odstěhovala do Jindřichova Hradce a později do Růžkových Lhotic. Povolání jeho otce poskytovalo mnohačlenné rodině dostatečné finanční zabezpečení, a tak v dětství ani v době studií do roku 1843 netrpěl mladý Bedřich nouzí. Hudební dráhu si po ukončení studia gymnázia v Plzni přesto musel u svého otce prosadit. Povolání profesionálního hudebníka se otci, přestože miloval hudbu a sám hrál na housle, zdálo velice nejisté.

• • •

Celý text od autorky Sandry Bergamnnové si můžete přečíst v bookletu uvnitř každého balení čokoládových tyčinek SMETANKY.

bottom of page